Alguns detalls que m’he trobat poc documentats de jekyll i que m’han fet perdre alguna estona.

Categories

M’he trobat que quan intentava fer les pàgines especials de categories no aconseguia trobar les categories, no se com he trobat que havia de passar a minúscules i llavors ja ha funcionat.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
  
{% assign page-title = page.title | downcase %}
{% for post in site.categories[page-title] %}
  <li>
    <time>{{ post.date | date: "%Y-%m-%d" }}</time> -
    <a href="{{ post.url | prepend: site.baseurl }}" >{{ post.title }}</a>
    <p>{{post.excerpt}}</p>
  </li>
{% endfor %}
  

(En aquest cas concret el title de la pàgina equival a la categoria, doncs és el layout per les categories)

Ordenar Array

A la documentació només indica que hi ha un filtre que es diu sort el que no explica com i on utilitzar.

1
2
3
4
5
6
  
{% assign sorted_pages = (site.pages | sort: 'title') %}
{% for page in sorted_pages %}
  {{page.title}} --> (sortiran les pàgines ordenades per títol)
{% endfor %}