Passos per moure l’Owncloud a un altre domini.

S’ha consultat el següent enllaç

Aquests passos són per a la versió 10 d’owncloud, varia segons versió.

  1. Aturar el servidor o com a mínim posar owncloud en mode manteniment.
  2. Editar config.php i modificar les referencies al domini i a la ruta de carpetes que es vegin afectades.
  3. Editar les taules oc_storages i oc_accounts de la base de dades. En l’enllaç també comenten la oc_jobs, jo en el meu cas no hi he trobat res.
  4. Revisar si hi ha alguna aplicació que té emmagatzemada la ruta amb ./occ config:list, en el cas que aparegui una ruta canviar tal com explica en l’exemple aquí.