I diferents eines per a desenvolupar a gust!

Primer algunes instruccions bàsiques per tenir a mà.

 • Conjunt bàsic de virtualenvwrapper:
  • Create virtualenv

   mkvirtualenv virtualenv_name

  • Crear projecte amb una verió de python concret

   mkproject -p python3 nomProjecte

  • Activate/switch to a virtualenv

   workon virtualenv_name

  • Deactivate virtualenv

   deactivate virtualenv_name