Algunes instruccions bàsiques per tenir a mà.

  • forçar sincronització amb el repo

    git push origin –force