Per a instal·lar nextcloud només cal teclejar les següents comandes al terminal:

1) Posar-se en mode root

2) afegir repositori i instal·lar el client de nextcloud

echo deb http://download.opensuse.org/repositories/home:/ivaradi/Debian_9.0/ ./ | tee /etc/apt/sources.list.d/nextcloud-client.list

wget https://download.opensuse.org/repositories/home:/ivaradi/Debian_9.0/Release.key -O- | apt-key add -

apt update; apt install nextcloud-client

3) Opcional. Si utilitzes Nautilus com a gestor de fitxers:

apt install nextcloud-client-nautilus