el dret a aprendre es veu restringit per l’obligació d’assistir a l’escola.

Ivan Illich, Ocotepec, Morelos, gener de 1978

llibre en pdf