Aquesta metodologia és una versió simplificada de Scrum per a definir temporades temàtiques per a la reflexió i/o posta en pràctica de propostes a treballar col·lectivament.

Procés

 • Llistar per ordre de prioritat tots els temes que es volen millorar en el grup.
 • Definir periode de temps temàtic, la idea és que aquest periode de temps duri sempre el mateix, però si es veu important es pot variar.
 • Durant aquest periode de temps es el grup s’enfoca en aquest tema i es proposaran reflexions, debats i accions a dur a terme segons la temàtica.
  • Poden ser temàtiques més per informar-se/formar-se o per fer exercicis per a dur-ho a la pràctica.
 • Al finalitzar aquest periode de temps cal trobar un espai on:
  • Analitzar mancances i virtuds trobades respecte el tema tractat durant el procés
  • Fer una síntesi de l’aprés
  • Recull de propostes per com seguir treballant-ho en un futur
  • Revisar de nou la llista del primer punt, si es veu que cal afegir o reordenar algun tema
 • Triar el següent tema i tornar a iterar el procés.