Evolució que ha anat fent el logo.

Primera versió del logo:

duub

Segona versió del logo:

duub1.1

Tercera versió del logo:

duub1.1